STIFTELSEN ÖVRALID HAR UTSETT 2024 ÅRS PRISTAGARE


Övralidspriset

Image

Göran Sonnevi
"För hans poetiska årskrönikor kring kärlek och politik, hans unika formspråk och uthålliga blick på sig själv och samtiden".Tidigare pristagare

Om utmärkelsen

Prisutdelningen sker traditionsenligt den 6 juli kl. 16:00 på Övralid med högtidstal av pristagaren, körsång av Motala Motettkör samt solosång med solist från Vadstena-Akademien. Utöver en prissumma om 300 000 kronor får Övralidspristagaren en kopia av den medalj som Heidenstam fick på sin 60-årsdag av Carl Milles 1919.

Efter den traditionella prisceremonin vid Heidenstams grav äter pristagaren middag med Övralidsstiftelsens styrelse i matsalen där menyn alltid är densamma; Heidenstams stående födelsedagsmeny med röding från Vättern, kyckling och till sist jordgubbar med vispad grädde.

Priset tillkom efter önskemål i Verner von Heidenstams testamente och ges till författare, essäister eller forskare med humanistisk inriktning.

 

Stiftelsen Övralids tre huvudsakliga ändamål


Att vårda fastigheten Övralid och att hålla den tillgänglig för allmänheten.

Att årligen premiera en förtjänt svensk författare eller litteraturvetare.

Att ge bistånd till socialt behövande i Västra Ny församling.

Image
Premierar författare och litteraturvetare

Idag mer än sextio år efter Heidenstams bortgång fortsätter stiftelsens styrelse att efter bästa förmåga och tidsanpassat till tjugohundratalet följa stiftelsens ursprungliga uppdrag.

Övralid vårdas och hålls öppet för allmänheten under sommarmånaderna med guidningar som visar det hem Heidenstam skapade och lotsar besökarna i beskrivningar av författarens liv och verk i paritet till den tid han levde i.

Heidenstams önskan att premiera författare, Övralidspriset, utdelas varje år på hans födelsedag den 6:e juli. Prissumman 300.000:- gör att priset idag är ett av de högsta och finaste som utdelas till svenska författare och litteraturvetare.

En social omtanke

Den sociala omtanken som uttrycks i testamentet fullföljer stiftelsen genom att årligen tillskjuta medel till Nykyrka församling att användas i kyrkans sociala verksamhet.

Utöver de tre huvuduppgifterna har stiftelsen två åtaganden som bedömts ligga i linje med Heidenstams testamente. Stiftelsen är medfinansiär för en doktorandtjänst i litteraturvetenskap med Universitetet i Linköping The Heidenstam chair. Stiftelsen ordnar också vartannat år ett vetenskapligt symposium med teman kring Heidenstam och hans tid och utdelar i samband med det ett pris till unga litteraturvetare, Kate Bang priset.

Nationalskalden och nobelpristagaren Verner von Heidenstam

Image

Verner von Heidenstam föddes den 6 juli 1859 på Olshammar i Närke vid sjön Vättern. Föräldrarna hette Magda och Nils-Gustav von Heidenstam. Fadern konstruerade fyrar varav flera finns kvar längs Sveriges kuster, bl.a. på Svenska högarna i Stockholms skärgård och Pater Noster utanför Marstrand.

Verner von Heidenstam tillbringade somrarna på morföräldrarnas Olshammar och vintrarna i Stockholm där familjen var bosatt.

Efter avslutad skolgång reste Heidenstam runt i mellanöstern där han bestämde sig för att utbilda sig till konstnär. Han gick på konstskola både i Rom och i Paris. Han började samtidigt skriva och till slut tog skrivandet överhand och 1888 gav han ut sin debutbok Vallfart och vandringsår.

Heidenstam gifte sig 1880 med Emilia Uggla. Han var gift med henne i tolv år och bodde med henne bl.a. i Schweiz, Italien och Frankrike.

Heidenstam gifter sig för tredje gången 1903. Hustruns namn är Greta Sjöberg och nu flyttar han till gården Naddö strax söder om Vadstena i Östergötland. Äktenskapet varar i tre år och 1916 säljer han Naddö.

Nu bosätter sig Heidenstam i Danmark med sin nya bekantskap Kate Bang från nämnda land. 1923 köper han gården Övralid och ritar huset själv. Han vill att huset ska vara en blandning av en svensk herrgård, en svensk biskopsborg samt en italiensk villa.

1896 gifter sig han sig med Olga Wiberg på ön Blå jungfrun vid Kalmarsund. Paret bosätter sig i Stockholm och lever där tillsammans i sex år.

Heidenstams mest kända verk är de historiska romanerna Karolinerna, Folkungaträdet samt Heliga Birgittas pilgrimsfärd. Han gav även ut en del diktsamlingar såsom Dikter och Nya dikter.

I början av 1900-talet blev Heidenstam upphöjd till nationalskald i och med sina historiska romaner. 1912 blev han invald i Svenska Akademien och 1916 fick han själv Nobelpriset i litteratur med motiveringen:

”Såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt skede i vår vitterhet.”

"Aldrig har jag trivts som här. Har suttit på terrassen i timmar. Det är bara så synd att man måste dö." - Verner von Heidenstam

I september 1925 flyttar han in tillsammans med Kate Bang. Verner von Heidenstam avled den 20 maj 1940 och är begravd vid sitt Övralid. Huset kom att bli nationalskalden och nobelpristagaren Verner von Heidenstams sista hem.

I september 1925 flyttar han in tillsammans med Kate Bang. Verner von Heidenstam avled den 20 maj 1940 och är begravd vid sitt Övralid. Huset kom att bli nationalskalden och nobelpristagaren Verner von Heidenstams sista hem.

"Aldrig har jag trivts som här. Har suttit på terrassen i timmar. Det är bara så synd att man måste dö." - Verner von Heidenstam